ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσληψη Πρωτοψάλτου στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας

Πρόσληψη Πρωτοψάλτου στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας
Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμφιλοχίας ἀνακοινώνει ὅτι από 1ης Ιανουαρίου 2017 χηρεύει η θέσις του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού και ότι πρόκειται νὰ προβεῖ εἰς τὴν πρόσληψη Πρωτοψάλτου.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νὰ ὑποβάλλουν αἴτηση πρὸς τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο (Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας, Αγίου Αθανασίου 4, Τ.Κ. 30500 Αμφιλοχία) ἕως 26 Φεβρουαρίου 2017, συνυποβάλλοντας καὶ κάθε σχετικὸ ἔγγραφο τὸ ὁποῖον θεωροῦν ἐνισχυτικὸ διὰ τὴν πρόσληψή τους όπως Δίπλωμα, Πτυχίο, Συστατικές Επιστολές κ.λπ.
e-maistros.gr
Στην αίτηση είναι απαραίτητη η αναφορά στην προϋπηρεσία καθώς και στις οικονομικές απαιτήσεις κάθε ενδιαφερομένου.
Γιὰ πληροφορίες καὶ διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται εἰς τὸ κινητὸν τηλέφωνον 697 415 22 09.–
Διὰ τὸ
Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον
Ὁ Πρόεδρος
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ Χ. ΚΥΡΟΣΙΜΟΣ

e-maistros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

NEXT PAGE