ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Σύνταξη πριν από τα 67 σε όλα τα Ταμεία - Ποιους αφορά


από: newsbomb.gr
Σύνταξη με όριο ηλικίας κάτω των 67 ετών μπορούν να «κλειδώσουν» εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι σε όλα τα Ταμεία, αξιοποιώντας πλήθος μεταβατικών διατάξεων που ισχύουν έως το 2021.
H ηλικία εξόδου που κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι ανάλογα με τα χρόνια εργασίας που έχουν σήμερα ή θα συμπληρώσουν έως το 2021 παραμένει κάτω από τα 67, ακόμη και μετά το 2022, σε όλα τα Ταμεία, πλην του Δημοσίου.
Η έξοδος πριν από το 67ο έτος ισχύει ως επί το πλείστον για τους παλαιούς μέχρι το 1992 ασφαλισμένους, αλλά και για τους νέους μετά το 1993 ασφαλισμένους.

Η διαφορά είναι ότι οι παλαιοί κατοχυρώνουν την έξοδο με τα μεταβατικά όρια ηλικίας, που ξεκινούν από τα 55 και σταδιακά αυξάνονται στα 67, ενώ οι νέοι δεν έχουν μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης, αλλά βγαίνουν είτε στα 67 με πλήρη και στα 62 με μειωμένη, εφόσον έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια και λιγότερα από 40 έτη σε αυτές τις ηλικίες, ή αποχωρούν στα 62 με πλήρη σύνταξη εφόσον στην ηλικία αυτή συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης.
Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», το βασικό «κλειδί» είναι ο χρόνος ασφάλισης που έχουν ή μπορούν να αναγνωρίσουν με πλασματικά έτη οι ασφαλισμένοι.
Από το ΙΚΑ νωρίτερα από τα 67 με πλήρη σύνταξη αποχωρούν 5 κατηγορίες παλαιών και 3 κατηγορίες νέων ασφαλισμένων:
1. Οι μητέρες που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από το 1993, είχαν ανήλικο παιδί μέχρι το 2012 και συμπλήρωσαν κατ’ ελάχιστο 21 έως 23 χρόνια ασφάλισης μέχρι τις 18/8/2015, εκ των οποίων τα 18,3 έτη (5.500 ημέρες ασφάλισης) μέχρι το 2012.
2. Οι γυναίκες οι οποίες δεν είχαν ανήλικο τέκνο μέχρι το 2012, αλλά συμπληρώνουν 34,6 ως 36 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 33,3 έτη (10.000 ημέρες ασφάλισης) μέχρι το 2012. Με τα ένσημα αυτά, «κλειδώνουν» την έξοδο με πλήρη σύνταξη από τα 57, τα 58 και τα 58,6. Αν η ηλικία συμπληρώνεται μετά τις 19/8/2015, ισχύουν νέα όρια ηλικίας, που και πάλι είναι χαμηλότερα από τα 67.
3. Οσοι ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν 35 χρόνια ως το 2012 με ηλικία 58 ή 59 ως τις 18/8/2015. Αν η ηλικία συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, το όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά και πάει στα 62, αντί 67, από το 2022 και μετά.
4. Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα που συμπλήρωσαν συνολικά τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα μέχρι το 2015. Τα όρια δεν έχουν αλλάξει και οι ηλικίες εξόδου είναι από 55 ως 62 για πλήρη σύνταξη, ανάλογα με το έτος που συμπληρώθηκαν οι 10.500 ημέρες με 7.500 στα βαρέα.
5. Οι άνδρες που δεν είχαν 35 αλλά 33,3 έτη (10.000 ημέρες ασφάλισης) ως το 2012 και ηλικία 62, 63 ή 63,6 ετών μέχρι 18/8/2015. Οσοι έχουν τα ένσημα αλλά πιάνουν τα 62, 63 και 63,6 από 19/8/2015 και μετά θα συνταξιοδοτηθούν με νέα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος 62 ετών το 2016 με 10.000 ημέρες το 2010 θα συνταξιοδοτηθεί με το νέο όριο ηλικίας που είναι 63,3 ετών. Ασφαλισμένος με 10.000 ημέρες το 2011 θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσει τα 63. Αν τα κλείνει το 2017, θα βγει όταν γίνει 64,6 ετών.
6. Όλοι οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 62, εφόσον συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης.
7. Οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι με βαρέα στο ΙΚΑ αποχωρούν στα 62 με πλήρη σύνταξη μόλις έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3.375 σε ειδικότητα που είναι ενταγμένη στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
8. Οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν από την 1/1/1993 και απέκτησαν παιδί σε μεγάλη ηλικία έχουν την ευκαιρία εξόδου στη σύνταξη εφόσον μέχρι το 2012 είχαν συμπληρώσει τα 20 έτη ασφάλισης και την ηλικία των 55 ετών με ανήλικο τέκνο.


Σε Δημόσιο, ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ - Τραπεζών, Τύπου 


Παράθυρο για σύνταξη έως και 11 χρόνια νωρίτερα από το 67ο έτος ανοίγουν για τους δημοσίους υπαλλήλους ασφαλισμένους στα πρώην ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου τα μεταβατικά όρια ηλικίας που ισχύουν ως το 2021.
Οι υπάλληλοι που μπορούν να τα αξιοποιήσουν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
- Ασφαλισμένοι με προσληψη μέχρι το 1982 σε Δημόσιο ή Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών Τύπου που συμπληρώνουν 35ετία.
- Πρόσληψη μετά το 1983 αλλά με έναρξη ασφάλισης πριν από το 1983 σε οποιοδήποτε Ταμείο.
 ΕΤΑΑ - ΟΑΕΕ: Οι 7 κατηγορίες που κλειδώνουν σύνταξη έως 10 χρόνια νωρίτερα
Εξοδο με πλήρη σύνταξη κατά 5 έως 10χρόνια νωρίτερα από το 67ο έτος κλειδώνουν οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ είτε αποχωρούν με διατάξεις 35ετίας είτε 25ετίας. Οι νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και φαρμακοποιοί οι οποίοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1ης/1/93 έχουν και εναλλακτική της μειωμένης σύνταξης στα 62 με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

NEXT PAGE