ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμφιλοχίας – Με 15 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δ.Σ.



Τακτική συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 30ην του μήνα Μαϊου του έτους 2016 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι :
ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση παράταση εργασιών του έργου : « Οδός σύνδεσης Ι.Μ. Ρέθα – Θύαμος ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Διασύνδεση δικτύου ύδρευσης ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 3ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μενιδίου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 4ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Επέκταση στεγάστρου της Δυτικής παραλίας Αμφιλοχίας και ηλεκτρολογικές εργασίες ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 5ο : «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας ) για τις ανάγκες της Παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Πρόεδρος Δ.Σ. Εξοχής ) ].
ΘΕΜΑ 6ο : «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας ) ].
ΘΕΜΑ 7ο : «Καθαρισμός θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ για το έτος 2016-2017 » .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος ) ].
ΘΕΜΑ 8ο : « Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Cosmote για την μίσθωση ακινήτου στον οικισμό ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – Ανοιξιατίκου)».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 9ο : « Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος « Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) –Leader) της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].
ΘΕΜΑ 10ο :« Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].
ΘΕΜΑ 11ο : « Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].
ΘΕΜΑ 12ο : « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Δ.Σ. Μπαμπαλιού για την δημιουργία Ποντιακού Μουσείου » .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 13ο : « ΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμφιλοχίας ως εταίρου στην Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αιτωλ/νιας της Π.Δ.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ( Ε.Π.Ι.) « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους –ΤΕΒΑ /FEAD ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].
ΘΕΜΑ 14ο : « Λήψη απόφασης για τις διαγραφές οφειλών δημοτών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 15ο « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2016 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

 e-maistros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σελίδες

NEXT PAGE