ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμφιλοχίας – Με 15 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δ.Σ.Τακτική συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 30ην του μήνα Μαϊου του έτους 2016 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι :
ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση παράταση εργασιών του έργου : « Οδός σύνδεσης Ι.Μ. Ρέθα – Θύαμος ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Διασύνδεση δικτύου ύδρευσης ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 3ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μενιδίου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 4ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Επέκταση στεγάστρου της Δυτικής παραλίας Αμφιλοχίας και ηλεκτρολογικές εργασίες ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 5ο : «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας ) για τις ανάγκες της Παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Πρόεδρος Δ.Σ. Εξοχής ) ].
ΘΕΜΑ 6ο : «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας ) ].
ΘΕΜΑ 7ο : «Καθαρισμός θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ για το έτος 2016-2017 » .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος ) ].
ΘΕΜΑ 8ο : « Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Cosmote για την μίσθωση ακινήτου στον οικισμό ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – Ανοιξιατίκου)».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 9ο : « Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος « Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) –Leader) της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].
ΘΕΜΑ 10ο :« Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].
ΘΕΜΑ 11ο : « Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].
ΘΕΜΑ 12ο : « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Δ.Σ. Μπαμπαλιού για την δημιουργία Ποντιακού Μουσείου » .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 13ο : « ΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμφιλοχίας ως εταίρου στην Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αιτωλ/νιας της Π.Δ.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ( Ε.Π.Ι.) « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους –ΤΕΒΑ /FEAD ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].
ΘΕΜΑ 14ο : « Λήψη απόφασης για τις διαγραφές οφειλών δημοτών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 15ο « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2016 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

 e-maistros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

NEXT PAGE