ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις ε.ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και Αμφιλοχίας – Λευκάδας

koi-erga-troxaia
Η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά την παράταση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και Αμφιλοχίας – Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης του Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αιτωλ/νίας»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων ως κάτωθι: α) Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οδοποιίας (κοπή και κλάδεμα δέντρων, καθαρισμό ερεισμάτων, κ.λ.π.), σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 03/10/2016 έως την 30/10/2016 στα κάτωθι τμήματα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων: α) από την 59+000 χ/θ έως 60+000 χ/θ, β) στην 82+600 χ/θ, γ) από την 97+000 χ/θ έως 98+000 χ/θ, β) Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οδοποιίας (ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα και αναδιαγράμμιση αυτού), σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων, κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα στην 130+100 χ/θ της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων (περιοχή Μακρυνόρος) και σε μήκος διακοσίων (200) μέτρων. γ) Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οδοποιίας (αναδιαγράμμιση), σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων, κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα από την 66+700 χ/θ έως την 74+300 χ/θ της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και από την 2+500 χ/θ έως την 6+000 χ/θ της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος.

ΑΡΘΡΟ (2) Η εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1.7.2003 (ΦΕΚ Β΄/946/9-7-2003 απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Εργασιών Οδικών Έργων».

ΑΡΘΡΟ (3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.
Agriniopress
www.agriniopress.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

NEXT PAGE