ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ενίσχυση 241 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 12.000 νέων αγροτών


Οικονομική ενίσχυση από 17.000-22.000 ευρώ θα λάβουν 12.000 νέοι που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν στον αγροτικό τομέα  και οι οποίοι θα ενταχθούν στο μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Η προκήρυξη του μέτρου δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο  και  την  την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο είναι 241 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.

Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης.
Οι εισερχόμενοι στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή των μικρών νησιών μέχρι και 3.000 κατοίκους, θα λάβουν αυξημένη στήριξη.

Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές, είναι βασικός μας στόχος, δεδομένης και της διαφαινόμενης τάσης επιστροφής νέων στην ύπαιθρο. Αν δεν ανανεωθεί ο αγροτικός πληθυσμός δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες τάσεις της γεωργίας και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο.
Ενισχύουμε λοιπόν την είσοδο νέων γεωργών στο επάγγελμα και την ανάληψη της αρχηγίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τις προηγούμενες γενιές, με επαρκές αρχικό παραγωγικό δυναμικό, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και φάκελο από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή:Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  , www.ert.gr

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€)
1.Προσανατολισμός παραγωγής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάστασηΦυτική17.000
Μικτή17.000
Κτηνοτροφική19.500
2.Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης Ορεινή2.500
Μειονεκτική2.500
Μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους2.500
Λοιπές περιοχές0
Ύψος στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί –
Σύνολο
Μέγιστο22.000
Ελάχιστο17.000
  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων | Logo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

NEXT PAGE